The Obstacle Run

Familjelopp

The Obstacle Run Familjelopp

Söndag 1 september

Kilometer
0
Hinder
0
Kronor
0

Spring tlllsammans

Skapa minnen

Ta er an denna spännande utmaning tillsammans med era barn och skapa roliga minnen! Samarbeta och övervinn hinderna längs banan. Alla barn får medalj efter målgången!

Loppet lämpar sig för barn mellan 6-15 år och vi rekommenderar att det är en vuxen per yngre barn (6-8 år) som springer.

Läs igenom deltagarinformationen och reglerna innan ni anmäler er.

Regler

  • Följ instruktioner från funktionärer/domare.
  • På hinder med “lanes” gäller först till kvarn om fler deltagare kommer till hindret samtidigt. Det är inte tillåtet att tränga sig förbi någon som kör framför i samma lane.
  • Det är inte tillåtet att byta lane mitt i ett hinder.
  • Det är tillåtet att hjälpa varandra längs banan.
  • Det är valfritt antal försök på samtliga hinder, men vid flera försök är man skyldig att ställa sig sist i eventuell kö.
  • HA KUL!

Som ansvarig vuxen godkänner du i samband med anmälan att ditt barn deltar i The Obstacle Run – Familjelopp. Du är införstådd med att det medför risker att delta i ett hinderbanelopp och tar fullt eget ansvar för ditt barn. Inga krav kan före, efter eller i samband med tävling riktas mot Kroppslabbet AB som arrangerar The Obstacle Run.

Deltagande i The Obstacle Run sker på egen risk. Arrangören ansvarar inte för skador vare sig på kropp eller utrustning som exempelvis kläder och skor. Vi rekommenderar att man har en relevant försäkring som täcker eventuella skador eller startavgift om du inte har möjlighet att delta. T.ex. Folksam – ”Startklar”. Anmälan är bindande. Biljett återköps ej oavsett orsak men kan överlåtas eller säljas till annan deltagare, namnbyte ska anmälas till arrangören senast 7 dagar innan loppet. 

Bilder och videos som tas av arrangören (eller av arrangören anlitade fotografer) på deltagaren under tävlingen har arrangören rätt att använda i marknadsföring, på hemsida och sociala medier. Detta inkluderar även tredje part, såsom (men inte avgränsat till) tidtagningspartners och sponsorer/ partners.