Car Wash

Spring genom en biltvätt med borstar och vatten.

Regler
Spring genom hindret och ta dig förbi de snurrande borstarna.