Container Crossing

Spring och klättra igenom containern.

Regler
Spring in igenom kortändan av containern. Ta dig förbi eventuella hinder som kan finnas inuti containern och ta dig ut på den andra kortsidan.