Mega Rings

Svinga dig från ena sidan av ån till den andra med hjälp av ringarna som hänger under bron

Regler
Starta på plattformen och svinga dig med hjälp av ringarna till andra sidan ån. Ramlar du i måste du ta dig åt sidan och simma till slutet av hindret och ta dig upp i anslutning till sista plattformen. För tävlingsgrupperna är detta ett one try only hinder.