Net Crawl

Kryp under ett 10 meter långt nät.

Regler
Kryp in under nätet och fortsätt under hela vägen tills du tagit dig ut på andra sidan där nätet tar slut.