Rope Wall

Tre meter höga, lutande väggar som du ska ta dig upp för med hjälp av rep. Klättra ner på andra sidan.

Regler
Ta dig över väggen på valfritt sätt, med eller utan rep.