Sandbag Carry

Bär en sandsäck som väger 20 kg längs en markerad bana.

Regler
Bär säcken på valfritt sätt genom den markerade banan. Återlämna säcken där den plockades upp. Slängs säcken på ett, enligt funktionärerna, felaktigt ställe kan du ropas tillbaka för att lägga säcken på rätt plats.

Ungdomsklassen (12-16 år) bär en mindre säck.