Tire Pull

Dra ett bildäck med hjälp av ett rep en angiven sträcka.

Regler
Dra däcket på valfritt sätt genom den markerade banan. Återlämna däcket där det plockades upp. Lämnas däcket på ett, enligt funktionärerna, felaktigt ställe kan du ropas tillbaka för att lägga däcket på rätt plats.