Under and under

Ta dig under ett antal träställningar som är 0,5 meter höga. Hindret består av flera träställningar att ta sig under.

Regler
Ta dig under hindret på valfritt sätt.