Wood Ladder

Klättra upp på ena sidan av hindret och sedan ner på andra sidan.

Regler
Klättra över hindret på valfritt sätt. Hela kroppen ska över hindret, det är inte tillåtet att ta sig igenom ribborna.