Regler

Allmänna regler

Deltagande i The Obstacle Run sker på egen risk. Arrangören ansvarar inte för skador vare sig på kropp eller utrustning som exempelvis kläder och skor. Vi rekommenderar att man har en relevant försäkring som täcker eventuella skador eller startavgift om du inte har möjlighet att delta. T.ex. Folksam – ”Startklar”.

Anmälan är bindande. Biljett återköps ej oavsett orsak men kan överlåtas eller säljas till annan deltagare, namnbyte ska anmälas till arrangören senast 7 dagar innan loppet.

Är du under 18 år krävs målsmans godkännande för att delta. Målsman skickar in sitt godkännande till info@theobstaclerun.se. Alla deltagare måste vara simkunniga.

Bilder och videos som tas av arrangören (eller av arrangören anlitade fotografer) på deltagaren under tävlingen har arrangören rätt att använda i marknadsföring, på hemsida och sociala medier. Detta inkluderar även tredje part, såsom (men inte avgränsat till) tidtagningspartners och sponsorer/ partners.

All form av alkohol och droger under loppet är strikt förbjudna. Om du misstänks vara påverkad av alkohol och droger har tävlingsledningen rätt att tvinga dig att sluta springa och diskvalificera dig.

Allmänna tävlingsregler

Följ instruktioner från funktionärer/domare. 

På hinder med “lanes” gäller först till kvarn om fler deltagare kommer till hindret samtidigt. Det är inte tillåtet att tränga sig förbi någon som kör framför i samma lane. Det är inte tillåtet att byta lane mitt i ett hinder. 

En del hinder är avklarade när man ringer i klockan, då är det endast tillåtet att använda handen för att ringa i klockan. 

En del hinder har en start och mållinje. Hindret börjar innan startlinjen och slutar efter mållinjen. Det är inte tillåtet att nudda linjerna. 

Vid hinder där det inte är tillåtet att nudda marken kommer deltagaren att bli bortdömd om marken touchas oavsett om deltagaren får hjälp av det eller inte. 

Det är tillåtet att hoppa över grepp i häng-hinder, så länge hindret startas och avslutas på korrekt sätt samt att man inte nuddar något som inte är tillåtet att nudda.
Regler för tävlingsklass

Det är inte tillåtet att hjälpa varandra längs banan. 

Alla startar med tre armband, vid misslyckande av hinder blir man av med ett armband. 

Hinder markerat med ”one try only” får man endast ett försök på. På övriga hinder får man valfritt antal försök men är skyldig att ställa sig sist i en eventuell kö. 

Säger en hinderdomare att hindret misslyckats ska ett armband tas av direkt och ges till domaren. 

Det är inte tillåtet att slänga armbandet på marken. Det är den tävlandes ansvar att ge armbandet till domaren. 

Deltagaren måste göra ett ärligt försök att klara varje hinder. Det innebär att den tävlande applicerar hela sin kroppsvikt på hindret. Att endast nudda hindret för att avsiktligt misslyckas kommer att leda till diskvalificering.

Innan man genomför sista hindret (Finish Treadmill) ska deltagaren visa upp sina kvarvarande armband för domaren. 

För varje förlorat armband ska man genomföra en straffrunda innan man får ta sig an sista hindret (Finish Treadmill). Denna straffrunda finns tydligt utmärkt. 

För att få en officiell placering och tid måste deltagaren ha minst ett armband kvar vid målgång. 

Deltagare som förlorat alla tre armbanden är skyldiga att lämna ifrån sig sitt tidschip innan sista hindret (Finish Treadmill) men får avsluta loppet ändå. 

Deltagare i ungdomsgruppen (12-16 år) har andra vikter på Sandbag carry och Carry a log.
Regler för Run for fun

Det är tillåtet att hjälpa varandra längs banan. 

Det är valfritt antal försök på samtliga hinder, men vid flera försök är man skyldig att ställa sig sist i eventuell kö. 

Misslyckas man med ett hinder ska 10 burpees  genomföras innan man fortsätter. 

Vid samtliga vattenhinder finns det en alternativ väg att ta för de som inte vill genomföra hindret eller inte vill simma. Det räknas då som misslyckande av hinder och deltagaren ska genomföra 10 burpees.